Съобщение за публикуване от ESMA на документ, свързан с Директивата за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници

Европейският орган за ценни книжа и пазари публикува документ MiFID practices for firms selling financial instruments subject to the BRRD resolution regime, с който напомня на кредитните институции и инвестиционните посредници за тяхната отговорност да действат в най-добър интерес на клиента, когато продават/предлагат финансови инструменти, които са обект на режима за преструктуриране по Директивата за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.

Документът е публикуван на английски език на интернет страницата на КФН в Рубрика „Европейски въпроси”, раздел „ЕС Законодателство”, подраздел “Въпроси и отговори”. След превеждане на документа, същият ще бъде публикуван и на български език

Съобщение за публикуване от ESMA на документ, свързан с Директивата за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници

Европейският орган за ценни книжа и пазари публикува документ MiFID practices for firms selling financial instruments subject to the BRRD resolution regime, с който напомня на кредитните институции и инвестиционните посредници за тяхната отговорност да действат в най-добър интерес на клиента, когато продават/предлагат финансови инструменти, които са обект на режима за преструктуриране по Директивата за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.

Документът е публикуван на английски език на интернет страницата на КФН в Рубрика „Европейски въпроси”, раздел „ЕС Законодателство”, подраздел “Въпроси и отговори”. След превеждане на документа, същият ще бъде публикуван и на български език