Съобщение за получаване на информация за резултатите от изпитите за брокер и инвестиционен консултант

Желаещите, които искат да получат повече информация във връзка с резултатите от изпитите за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и инвестиционен консултант, проведени на 21 и 22 юни 2008 г., могат да се обърнат към Христина Димитрова – старши експерт-икономист /тел. 94 04 831/ и Илияна Джоргова – старши експерт-икономист /тел. 94 04 858/ в  управление “Надзор на инвестиционната дейност” на КФН от 26 юни до 2 юли 2008 г. включително от 9.30 ч. до 16.30 ч.