Съобщение относно внасяне на първа вноска от годишна такса за общ финансов надзор за 2011 г.

Крайният срок за внасяне на първа вноска от годишна такса за общ финансов надзор за 2011 г. от поднадзорните лица изтича на 31.03.2011 г. Размерът на вноската е съгласно действащата към момента тарифа – приложение към чл. 27, ал.2 от Закона за Комисия за финансов надзор. След приемане на новата тарифа от Министерски съвет всички поднадзорни лица ще бъдат допълнително  уведомени за общия размер на годишната такса за 2011 г. и за срока на внасяне на съответната разлика.