Росен Крачунов е одобрен за актюер “ЗАД Булстрад Живот” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение на Росен Крачунов за актюер “ЗАД Булстрад Живот” АД.
Пълния текст на решение 683 може да намерите в раздел “Документи”.