Рик Янсен е одобрен за член на УС на “Здравноосигурително акционерно дружество ДЗИ” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", одобри Рик  Янсен за член на Управителния съвет на “Здравноосигурително акционерно дружество ДЗИ” АД,  гр. София.
Решение 1585 може да намерите в раздел „Документи”.