Гълъбин Гълъбов е одобрен за член на СД на “КД Живот” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде решение, с което одобрява Гълъбин Гълъбов  за член на Съвета на директорите на “КД Живот” АД, гр. София.
Решение 1592 може да намерите в раздел „Документи”.