Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за третото тримесечие и от началото на 2004г.

През третото тримесечие на 2004 г. общо 22 196 осигурени лица, а от началото на годината до 30.09.2004 г. общо 70 242 осигурени лица са се възползвали от правото си да променят участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и да прехвърлят средства от индивидуалните си партиди.
През третото тримесечие на 2004 г. общата сума на прехвърлените средства е 8 075 хил. лв., а за периода 01.01.2004 г. – 30.09.2004 г. от един в друг съответен фонд са прехвърлени общо 29 937 хил. лв.

Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства от един пенсионен фонд в друг за третото тримесечие на 2004 г. и за периода 01.01.2004 г. – 30.09.2004 г. може да намерите в рубрика "Публикации", раздел "Статистика и анализи", "Статистика на осигурителния пазар".