Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за първото тримесечие на 2005 г.

През първото тримесечие на 2005 г. общо 15 174 осигурени лица са упражнили правото си да променят участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и да прехвърлят средства от индивидуалните си партиди.
Общият размер на прехвърлените средства от един в друг съответен фонд е  5 574 хил. лв.
Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства от един пенсионен фонд в друг за първото тримесечие на 2005 г. може да намерите в рубрика “Статистика”, раздел “Статистика и анализ на осигурителния пазар” за 2005 г.