Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за четвъртото тримесечие и за 2009 г.

Управление "Осигурителен надзор" на Комисията за финансов надзор обяви резултатите от промяната на участие и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за четвъртото тримесечие и за 2009 г. Данните са получени на база на справките, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.
През четвъртото тримесечие на 2009 година в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 40 974 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг.
Общо 36 538 осигурени лица от подалите заявления през четвъртото тримесечие на 2009 г., са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Общата сума на прехвърлените средства в друг пенсионен фонд от съответния вид е 30 782 хил. лв.
През цялата 2009 г. общо 114 828 осигурени лица са се възползвали от правото си да променят участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и са прехвърлили средства от един в друг съответен фонд в размер на 88 402 хил. лв. В сравнение с 2008 г. лицата, променили участието си, нарастват с  35,49 на сто, а размерът на прехвърлените средства – с 52,14 на сто.
Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства в друг пенсионен фонд за четвъртото тримесечие на 2009 г. и за цялата 2009 г. може да намерите в раздел "Статистика", "Статистика и анализи на осигурителния пазар”.