Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2005 г.

Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2005 г. Информацията е получена на база на финансовите отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор”. Общата сума на нетните активи към 31.03.2005 г., натрупани в трите вида пенсионни фонда – универсален, професионален и доброволен – възлиза на 860 420 хил. лв, което в сравнение с края на 2004 г. означава ръст с 9,27 на сто. Броят на осигурените лица за същия период нараства с 2,67 на сто и достига 2 772 524 души в края на отчетния период.
Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване през първото тримесечие на 2005 г. може да намерите в рубрика "Публикации", раздел "Статистика и анализи на осигурителния пазар".