Решения на КФН от 02.02.2007 г.

1. Одобри търгово предложение от “К. В. К. Инвест” АД, гр. Хасково, за закупуване чрез инвестиционния посредник “Карол” АД, гр. София, на акции на “Балканкар заря” АД, гр. Павликени, от останалите акционери на дружеството.
Предложена цена за една акция е 11,27 лв.

 2. Одобри търгово предложение от “Дуропак” АГ, гр. Виена, за закупуване чрез инвестиционен посредник “Първа Финансова Брокерска къща” ООД, гр. София, на акции на “Дуропак – Тракия папир” АД, гр. Пазарджик, от останалите акционери на дружеството.
Предложена цена за една акция е 64,48 лв.

3. Допусна  трима кандидати, допълнително представили документи в КФН,  до изпита за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, който ще се проведе на 17 февруари 2007 г.: