Мария Будинова е одобрена за ръководител на специализираната служба за вътрешен контрол на ЗАД “Виктория” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  одобри Мария  Будинова за Ръководител на специализираната служба за вътрешен контрол на ЗАД “Виктория” АД.
Пълния текст на решение 157 може да намерите в раздел „Документи”.