Решениe от заседание на КФН от 25 септември 2013 г.

На свое заседание от 25 септември 2013 г. КФН взе следното решениe:

 

1. Отнема издадения лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „Наба Инвест” АД, гр. Варна.