РЕГИСТРИТЕ И САЙТЪТ НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР РАБОТЯТ БЕЗПРОБЛЕМНО


Във връзка с публикация на сайта на телевизия БТВ, тиражирана от много други медии, Комисията за финансов надзор /КФН/ обявява, че публичните регистри и сайтът на  КФН работят безпроблемно. В момента се работи по изграждането на нов сайт на комисията, тъй като старият не е модернизиран от доста дълго време. С тази цел се извършват технически операции, поради които днес, 24.8.2018 г., за около час е бил недостъпен един от порталите, а именно „Електронен регистър и картотека“. След приключването на техническите действия достъпът до портала е възстановен и в момента той работи безпроблемно.
Нито за момент не е имало проблем с достъпа до решенията на комисията, в което всеки потребител може да се убеди и в момента на адрес
 
http://www.fsc.bg/bg/administrativni-dokumenti/resheniya/
 
Намираме за некоректни и манипулативни внушенията, които се съдържат в заглавието на БТВ, и опитите за аналогия с проблемите на Търговския регистър.

РЕГИСТРИТЕ И САЙТЪТ НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР РАБОТЯТ БЕЗПРОБЛЕМНО


Във връзка с публикация на сайта на телевизия БТВ, тиражирана от много други медии, Комисията за финансов надзор /КФН/ обявява, че публичните регистри и сайтът на  КФН работят безпроблемно. В момента се работи по изграждането на нов сайт на комисията, тъй като старият не е модернизиран от доста дълго време. С тази цел се извършват технически операции, поради които днес, 24.8.2018 г., за около час е бил недостъпен един от порталите, а именно „Електронен регистър и картотека“. След приключването на техническите действия достъпът до портала е възстановен и в момента той работи безпроблемно.
Нито за момент не е имало проблем с достъпа до решенията на комисията, в което всеки потребител може да се убеди и в момента на адрес
 
http://www.fsc.bg/bg/administrativni-dokumenti/resheniya/
 
Намираме за некоректни и манипулативни внушенията, които се съдържат в заглавието на БТВ, и опитите за аналогия с проблемите на Търговския регистър.