Редовната среща на инвестиционната общност с домакин КФН ще се проведе на 29 ноември

Редовната ежемесечна среща на инвестиционната общност с домакин КФН ще се проведе на 29 ноември 2007 г. (четвъртък) от 11 ч. в Комисията за финансов надзор, ул. „Шар планина” № 33.

Вашите въпроси и предложения за теми за дискусия можете да изпращате на следния електронен адрес: diskusia@fsc.bg