Ръководството на КФН представи предложения за изменения в Кодекса за социално осигуряване

На заседанието на Комисията по бюджет и финанси (КБФ) към Народното събрание на Република България, проведено на 19 февруари 2015 г., ръководството на Комисията за финансов надзор (КФН) представи презентация с предложения за изменения в Кодекса за социално осигуряване. Презентацията беше предоставена на всички народни представители от КБФ.

Презентация с предложения за изменения в Кодекса за социално осигуряване можете да намерите на следния линк: http://www.fsc.bg/Saobshteniya-bg-44

На същото заседание на КБФ, Комисията за финансов надзор предостави и детайлна информация по възложените й за отговор от КБФ въпроси, поставени от вестник „Труд” и агенция ПИК при предходното изслушване на КФН на заседанието на КБФ на 12.02.2015 г.

Отговорите на въпросите  от вестник „Труд” и агенция ПИК можете да намерите на следния линк: http://www.fsc.bg/Saobshteniya-bg-44

Комисията за финансов надзор за пореден път декларира готовността си да отговори на всички зададени въпроси относно законовите си правомощия и дейност, както и заявява, че в ежедневната си дейност спазва най-високите европейски надзорни и регулаторни стандарти. Финансовият регулатор прилага равностойно и еднакво отношение към всички медии и медийни групи за постигане на максимална прозрачност за дейността си, както и за повишаване на обществената информираност относно работата и компетентността на КФН.

Ръководството на КФН представи предложения за изменения в Кодекса за социално осигуряване

На заседанието на Комисията по бюджет и финанси (КБФ) към Народното събрание на Република България, проведено на 19 февруари 2015 г., ръководството на Комисията за финансов надзор (КФН) представи презентация с предложения за изменения в Кодекса за социално осигуряване. Презентацията беше предоставена на всички народни представители от КБФ.

Презентация с предложения за изменения в Кодекса за социално осигуряване можете да намерите на следния линк: http://www.fsc.bg/Saobshteniya-bg-44

На същото заседание на КБФ, Комисията за финансов надзор предостави и детайлна информация по възложените й за отговор от КБФ въпроси, поставени от вестник „Труд” и агенция ПИК при предходното изслушване на КФН на заседанието на КБФ на 12.02.2015 г.

Отговорите на въпросите  от вестник „Труд” и агенция ПИК можете да намерите на следния линк: http://www.fsc.bg/Saobshteniya-bg-44

Комисията за финансов надзор за пореден път декларира готовността си да отговори на всички зададени въпроси относно законовите си правомощия и дейност, както и заявява, че в ежедневната си дейност спазва най-високите европейски надзорни и регулаторни стандарти. Финансовият регулатор прилага равностойно и еднакво отношение към всички медии и медийни групи за постигане на максимална прозрачност за дейността си, както и за повишаване на обществената информираност относно работата и компетентността на КФН.