Работно посещение на Централна банка на Косово в КФН

В периода 19-23 март 2012 г. Комисията за финансов надзор беше домакин на работно посещение на експерти в областта на застраховането от Централната банка на Република Косово. Гостите бяха запознати с процеса на лицензиране на застрахователни дружества, методологията за инспекции на място и проверка по документи, както и с теми относно финансова отчетност и анализ.

В рамките на посещението от Централната банка на Косово бе обсъдено и бъдещото сътрудничество между КФН и ЦБК, по-конкретно възможностите за изпълнение на съвместни проекти в областта на застрахователния сектор. В тази връзка беше споделен практическия опит на КФН като партньор в туининг проекти, финансирани от ЕС. Тема на дискусията беше и ролята на КФН в процеса на присъединяване към ЕС и хармонизиране с европейското законодателство.