Публикувано е юнското издание на информационния бюлетин на КФН

С поредното издание Ви предоставяме  информация за редица събития, организирани от КФН, сред които са семинарът „Торонто център Регионална програма по ценни книжа“ и продължаващите дейности по Туининг лайт проекта  „Подпомагане на Застрахователната агенция на Босна и Херцеговина”. Представен е и Годишният отчет за дейността на КФН през 2007 г. В рубриката, посветена на сътрудничеството на КФН с Европейските институции можете да намерите информация за възможностите за участие на представителите на бизнеса в дейността на Комитета на европейските регулатори на ценни книжа (CESR).
Юнското  издание на информационния бюлетин на КФН е публикувано на интернет страницата на КФН, раздел „Публикации”, „Информационен бюлетин”.