Публикуване на интернет страницата на Европейския орган за ценни книжа и пазари на данни, които ще бъдат използвани за определяне на систематични участници


На интернет страницата на Европейския орган за ценни книжа и пазари на 01.08.2018 г. са публикувани данни, необходими за калкулациите при определяне на систематични участници, считано от 01.09.2018 г.:
 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/mifid-ii-esma-publishes-data-systematic-internaliser-calculations-equity-equity
 
https://www.esma.europa.eu/data-systematic-internaliser-calculations

Публикуване на интернет страницата на Европейския орган за ценни книжа и пазари на данни, които ще бъдат използвани за определяне на систематични участници


На интернет страницата на Европейския орган за ценни книжа и пазари на 01.08.2018 г. са  публикувани данни, необходими за калкулациите при определяне на систематични участници, считано от 01.09.2018 г.:
 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/mifid-ii-esma-publishes-data-systematic-internaliser-calculations-equity-equity
 
https://www.esma.europa.eu/data-systematic-internaliser-calculations