Проведена е среща между представители на МВФ и ръководството на застрахователния надзор в КФН

Днес, 1 септември 2005 г.,  се проведе среща между  представители на МВФ и  заместник – председателя на КФН Ралица Агайн в рамките на редовната мисия на фонда  в България.

По време на срещата бе обсъдено  състоянието на застрахователния сектор в страната, дейността на надзорната институция, както и инициативите на КФН във връзка с развитието на нормативната база и въвеждането на международни стандарти в областта на застрахователната дейност.

Заместник-председателят на КФН Ралица Агайн запозна представителите на МВФ с проекта на кодекса за застраховане и представи предвидените мерки за повишаване обхвата на задължителната застраховка „Гражданска отговорност”.

Представителите на фонда изказаха задоволство от постигнатия напредък и успешното  функциониране на интегрираната надзорна институция – КФН.