Приложена е принудителна административна мярка на седем дружества

 
Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, наложи ПАМ на  следните седем публичви дружества за отстраняване на непълнотите в представения годишен отчет за 2004 г.:
“ЕСТЕР ИНВЕСТМЪНТ” АД,
“Явор” АД,
 “ВАПЦАРОВ” АД,
"Герила" АД,
 “ПАНГЕА” АД,
“ПЪТНИ СТРОЕЖИ – СЛИВЕН” АД,
“Сливница 1968” АД

Пълния текст на решения 552, 553, 554, 555, 556 ,557 и 560 може да намерите в раздел "Документи".