Проведе се семинар на тема „Прилагане на Директивата Платежоспособност II”

На 10 декември 2009 г. в аулата на Висшето училище по застраховане и финанси се проведе семинар на тема „Прилагане на директивата Платежоспособност II”.
 Семинарът беше организиран от Комисията за финансов надзор по линия на съвместния Туининг проект BG/07/IB/EC/02 с Министерството на икономиката и финансите на Италия и имаше за цел да въведе участниците в основните принципи, заложени в директивата, приета окончателно от Европейския парламент и от Съвета на ЕС на 22.04.2009 г. Бяха разгледани изискванията и предизвикателствата, произтичащи от прилагането на директивата за участниците на застрахователния пазар и за надзорните институции.
 Лектори бяха водещите експерти от Института за надзор на застрахователните и взаимнозастрахователните дружества на Република Италия (ISVAP) – Фаусто Паренте, директор, Стефано Паскуалини и Франческа Буцичели, помощник директори в дирекция „Международни отношения”.
 В семинара взеха участие служителите от управление „Застрахователен надзор” на КФН, представители на застрахователните компании – членове на Асоциацията на българските застрахователи, адвокати и журналисти.

Презентациите на лекторите (на английски език) могат да бъдат намерени в „Събития”.