Проведе се дискусия във връзка новата Наредбата за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници

Във връзка с влизането в сила от 1 януари 2007 г. на Наредбата за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници, с която се отменя действащата в момента наредба,  Комисията за финансов надзор организира дискусия , на която бяха  обсъдени новите нормативни  изисквания.  В дискусията взеха участие екперти от КФН и предиставители на повечето инвестиционни посредници.

Презентациите на лекторите са публикувани на нашата интернет страница в раздел «Събития», «Дискусии».

Въпроси и коментари във връзка с Наредбата за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници могат да се изпращат на адрес: nkalip@fsc.bg.
Отговорите и коментарите по повод получените запитвания ще бъдат публикувани на интернет страницата ни в раздел „Въпроси и отговори”.