Проучване на Европейския орган за ценни книжа и пазари във връзка с краткосрочната ориентираност на участниците в капиталовия пазар

    По молба на Европейската комисия (ЕК), Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП или на англ.език ESMA) публикува публична онлайн консултация относно краткосрочната ориентираност на участниците в капиталовия пазар, за сметка на инвестиции, водещи до дългосрочно развитие. ЕКотбелязва, че корпоративните решения на големите компании  не отразяват дългосрочните устойчиви аспекти на европейската икономика и преминаването към ниско въглеродна икономика. Това води до тенденцията да се пренебрегват дългосрочните инвестиционни решения като иновации и човешки ресурс, което от своя страна оставя екологичните и социални цели на дългосрочната ориентираност, на заден план. В резултат, устойчивото развитие е възпрепятствано, тъй като пазарните участници са подтикнати от преобладаващата корпоративна култура, насочена към краткосрочни стимули.
    Целта на проучването, организирано от ЕОЦКП, е то да достигне до колкото се може повече пазарни участници, за да бъдат анализирани причините за подобни практики и тенденции. Комисията за финансов надзор кани всички заинтересувани пазарни участници да се включат в проучването.

    Онлайн въпросникът е активен до 29 юли 2019 година на следната страница: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ESMA-SUS-2019

    Повече информация можете да намерите и на страницата на ESMA: https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-consults-short-termism-in-financial-markets

Проучване на Европейския орган за ценни книжа и пазари във връзка с краткосрочната ориентираност на участниците в капиталовия пазар

    По молба на Европейската комисия (ЕК), Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП или на англ.език ESMA) публикува публична онлайн консултация относно краткосрочната ориентираност на участниците в капиталовия пазар, за сметка на инвестиции, водещи до дългосрочно развитие. ЕКотбелязва, че корпоративните решения на големите компании  не отразяват дългосрочните устойчиви аспекти на европейската икономика и преминаването към ниско въглеродна икономика. Това води до тенденцията да се пренебрегват дългосрочните инвестиционни решения като иновации и човешки ресурс, което от своя страна оставя екологичните и социални цели на дългосрочната ориентираност, на заден план. В резултат, устойчивото развитие е възпрепятствано, тъй като пазарните участници са подтикнати от преобладаващата корпоративна култура, насочена към краткосрочни стимули.
    Целта на проучването, организирано от ЕОЦКП, е то да достигне до колкото се може повече пазарни участници, за да бъдат анализирани причините за подобни практики и тенденции. Комисията за финансов надзор кани всички заинтересувани пазарни участници да се включат в проучването.

    Онлайн въпросникът е активен до 29 юли 2019 година на следната страница: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ESMA-SUS-2019

    Повече информация можете да намерите и на страницата на ESMA: https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-consults-short-termism-in-financial-markets