Промяна на участие и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за четвъртото тримесечие и за 2008 г. и служебно разпределени лица през 2008 г.

Управление "Осигурителен надзор" на Комисията за финансов надзор обяви резултатите от промяната на участие и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за четвъртото тримесечие и за цялата 2008 г., както и резултатите от проведените през 2008 г. четири служебни разпределения на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
 Общо 23 190 осигурени лица от подалите заявления през четвъртото тримесечие на 2008 г. са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Общият размер на прехвърлените средства от един в друг съответен фонд за четвъртото тримесечие на 2008 г. е 14 866 хил. лв.
 През цялата 2008 г. общо 84 748 осигурени лица са се възползвали от правото си да променят участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и са прехвърлили средства от един в друг съответен фонд в размер на 58 107 хил. лв. В сравнение с 2007 г. лицата, променили участието си, намаляват с  9,40 на сто, а размерът на прехвърлените средства намалява с 1,16 на сто.
 През 2008 г. във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване служебно са разпределени общо 99 972 лица, от които 85 872 лица в универсалните пенсионни фондове и 14 100 лица в професионалните. Служебно разпределените лица през 2008 г. в универсалните пенсионни фондове съставляват 52,21 на сто от общия брой постъпили лица (от новоприети заявления и служебно разпределени), а в професионалните – 70,91 на сто.
 Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства от един пенсионен фонд в друг съответен фонд за четвъртото тримесечие и за 2008 г. и от проведените служебни разпределения през 2008 г. може да намерите в раздел “Статистика”, “Статистика и анализ на осигурителния пазар” за 2008 г.