Професионални, непрофесионални инвеститори и представители на инвестиционния бизнес участваха в семинар за повишаване на финансовата грамотност на инвеститорите във финансови инструменти

Професионални, непрофесионални инвеститори и представители на инвестиционния бизнес участваха в дискусионен семинар за повишаване на финансовата грамотност на инвеститорите във финансови инструменти, който се проведе днес в сградата на Комисията за финансов надзор (КФН). На форума, организиран от Комисията за финансов надзор съвместно с Националната агенция за приходите (НАП) и Асоциацията на трейдърите в България (АТБ), бяха представени основните насоки при инвестиране във финансови инструменти, включително предоставяната или получавана информация при сключване на договор с инвестиционен посредник, правата и задълженията на клиента, задълженията за отчетност от страна на посредника, а също и основните аспекти в областта на данъчното облагане при търгуването с финансови инструменти.   
 
Лектори от КФН и НАП запознаха аудиторията със задълженията на инвестиционните посредници в отношенията с клиентите през призмата на Европейските директиви за пазари на финансови инструменти MiFID I и MiFID II и акцентираха върху рисковете, които са свързани с търговията с финансови инструменти чрез платформи, търговията с валутни двойки (FOREX) и с други спекулативни продукти. Специално внимание бе отделено на данъчното законодателство, по-точно на данъчното третиране на доходите от сделки с ценни книжа и търговия с чужда валута по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и на данъчното третиране на доходите от финансови инструменти по реда на Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО).
 
Ефективната защита на потребителите на финансови услуги и повишаването на финансовата грамотност на обществеността са основен стратегически приоритет в работата на КФН. Дискусионният семинар за повишаване на финансовата грамотност на инвеститорите във финансови инструменти, който се проведе днес, е в изпълнение на програмата на КФН за повишаване на информираността на потребителите на финансови услуги в условията на публичност и прозрачност и в тясно взаимодействие с институциите и участниците в небанковия финансов сектор в страната. 

Професионални, непрофесионални инвеститори и представители на инвестиционния бизнес участваха в семинар за повишаване на финансовата грамотност на инвеститорите във финансови инструменти

Професионални, непрофесионални инвеститори и представители на инвестиционния бизнес участваха в дискусионен семинар за повишаване на финансовата грамотност на инвеститорите във финансови инструменти, който се проведе днес в сградата на Комисията за финансов надзор (КФН). На форума, организиран от Комисията за финансов надзор (КФН) съвместно с Националната агенция за приходите (НАП) и Асоциацията на трейдърите в България (АТБ), бяха представени основните насоки при инвестиране във финансови инструменти, включително предоставяната или получавана информация при сключване на договор с инвестиционен посредник, правата и задълженията на клиента, задълженията за отчетност от страна на посредника, а също и основните аспекти в областта на данъчното облагане при търгуването с финансови инструменти.   
 
Лектори от КФН и НАП запознаха аудиторията със задълженията на инвестиционните посредници в отношенията с клиентите през призмата на Европейските директиви за пазари на финансови инструменти MiFID I и MiFID II и акцентираха върху рисковете, които са свързани с търговията с финансови инструменти чрез платформи, търговията с валутни двойки (FOREX) и с други спекулативни продукти. Специално внимание бе отделено на данъчното законодателство, по-точно на данъчното третиране на доходите от сделки с ценни книжа и търговия с чужда валута по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и на данъчното третиране на доходите от финансови инструменти по реда на Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО).
 
Ефективната защита на потребителите на финансови услуги и повишаването на финансовата грамотност на обществеността са основен стратегически приоритет в работата на КФН. Дискусионният семинар за повишаване на финансовата грамотност на инвеститорите във финансови инструменти, който се проведе днес, е в изпълнение на програмата на КФН за повишаване на информираността на потребителите на финансови услуги в условията на публичност и прозрачност и в тясно взаимодействие с институциите и участниците в небанковия финансов сектор в страната. 

Професионални, непрофесионални инвеститори и представители на инвестиционния бизнес участваха в семинар за повишаване на финансовата грамотност на инвеститорите във финансови инструменти

Професионални, непрофесионални инвеститори и представители на инвестиционния бизнес участваха в дискусионен семинар за повишаване на финансовата грамотност на инвеститорите във финансови инструменти, който се проведе днес в сградата на Комисията за финансов надзор (КФН). На форума, организиран от Комисията за финансов надзор съвместно с Националната агенция за приходите (НАП) и Асоциацията на трейдърите в България (АТБ), бяха представени основните насоки при инвестиране във финансови инструменти, включително предоставяната или получавана информация при сключване на договор с инвестиционен посредник, правата и задълженията на клиента, задълженията за отчетност от страна на посредника, а също и основните аспекти в областта на данъчното облагане при търгуването с финансови инструменти.   
 
Лектори от КФН и НАП запознаха аудиторията със задълженията на инвестиционните посредници в отношенията с клиентите през призмата на Европейските директиви за пазари на финансови инструменти MiFID I и MiFID II и акцентираха върху рисковете, които са свързани с търговията с финансови инструменти чрез платформи, търговията с валутни двойки (FOREX) и с други спекулативни продукти. Специално внимание бе отделено на данъчното законодателство, по-точно на данъчното третиране на доходите от сделки с ценни книжа и търговия с чужда валута по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и на данъчното третиране на доходите от финансови инструменти по реда на Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО).
 
Ефективната защита на потребителите на финансови услуги и повишаването на финансовата грамотност на обществеността са основен стратегически приоритет в работата на КФН. Дискусионният семинар за повишаване на финансовата грамотност на инвеститорите във финансови инструменти, който се проведе днес, е в изпълнение на програмата на КФН за повишаване на информираността на потребителите на финансови услуги в условията на публичност и прозрачност и в тясно взаимодействие с институциите и участниците в небанковия финансов сектор в страната.