Приложена е принудителна административна мярка спрямо публичното дружество „ОЦК” АД

Ралица Агайн, заместник-председателя на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължава публичното дружество „ОЦК” АД, Кърджали,  да не подлага на гласуване т. 9 от дневния ред в частта й: „Вземане на решение за даване на съгласие за сключване на сделки за покупка на активи по предложение на Управителния съвет”
Пълния текст на решение 597 може да намерите в раздел „ Административни документи”.