Прессъобщение на КФН във връзка с изказване на Георги Кадиев

Във връзка с изказване на народния представител Георги Кадиев, че Комисията за финансов надзор (КФН) носи отговорност за „КТБ” АД в качеството й на инвестиционен посредник, направено днес, 31.10.2014г., от трибуната на Народното събрание, КФН заявява следното:

КФН осъществява надзор и носи отговорност за дейността на всички инвестиционни посредници, в това число и за „КТБ” АД. Финансовите инструменти на клиенти, които са били поверени на „КТБ” АД, в качеството й на инвестиционен посредник, са изцяло налични и клиентите могат да се разпореждат с тях. Те са защитени по закон и във всеки един момент на специалния надзор, клиентите на инвестиционния посредник „КТБ” АД са могли и могат да прехвърлят финансовите си инструменти при друг инвестиционен посредник или по лична сметка в Централния депозитар.

В КФН няма сигнали от ощетени клиенти на инвестиционния посредник „КТБ” АД. Инвестиционните посредници изпълняват клиентски нареждания за покупка на ценни книжа и управление на портфейли по възлагане на клиента. Съгласно чл. 34 от Закона за пазарите на финансови инструменти инвестиционният посредник не отговаря пред кредиторите си с финансовите инструменти и паричните средства на своите клиенти.

В изказването на г-н Кадиев, отново превес взема манипулативното политическо говорене, което цели да внесе объркване, паника и недоверие към финансовите институции, в това число и инвестиционните посредници. Подобни изказвания, издават некомпетентност, непознаване на законите и правомощията на институциите, което е недопустимо за народен представител.

Прессъобщение на КФН във връзка с изказване на Георги Кадиев

Във връзка с изказване на народния представител Георги Кадиев, че Комисията за финансов надзор (КФН) носи отговорност за „КТБ” АД в качеството й на инвестиционен посредник, направено днес, 31.10.2014г., от трибуната на Народното събрание, КФН заявява следното:

КФН осъществява надзор и носи отговорност за дейността на всички инвестиционни посредници, в това число и за „КТБ” АД. Финансовите инструменти на клиенти, които са били поверени на „КТБ” АД, в качеството й на инвестиционен посредник, са изцяло налични и клиентите могат да се разпореждат с тях. Те са защитени по закон и във всеки един момент на специалния надзор, клиентите на инвестиционния посредник „КТБ” АД са могли и могат да прехвърлят финансовите си инструменти при друг инвестиционен посредник или по лична сметка в Централния депозитар.

В КФН няма сигнали от ощетени клиенти на инвестиционния посредник „КТБ” АД. Инвестиционните посредници изпълняват клиентски нареждания за покупка на ценни книжа и управление на портфейли по възлагане на клиента. Съгласно чл. 34 от Закона за пазарите на финансови инструменти инвестиционният посредник не отговаря пред кредиторите си с финансовите инструменти и паричните средства на своите клиенти.

В изказването на г-н Кадиев, отново превес взема манипулативното политическо говорене, което цели да внесе объркване, паника и недоверие към финансовите институции, в това число и инвестиционните посредници. Подобни изказвания, издават некомпетентност, непознаване на законите и правомощията на институциите, което е недопустимо за народен представител.