Председателят на КФН Стоян Мавродиев е на работно посещение в кипърските финансови регулатори

Председателят на КФН Стоян Мавродиев проведе срещи с ръководствата на Централната банка на Кипър и на кипърската Комисия по ценни книжа и фондови борси днес, 29.10.2014 г. Споделяне на опита, натрупан в управлението на банковата криза в Кипър от 2012 – 2013 г. и търсенето на най-добрите възможни експертни решения за преодоляване на проблемите с КТБ са акцентите в програмата на работното посещение на председателя на КФН Стоян Мавродиев в Никозия. На срещите бяха обсъждани и въпроси, касаещи финансовата стабилност на двете държави, стабилността на финансовия сектор, както и надзорни практики и мерки за преодоляване на финансови сътресения.

„Въпреки, че КФН няма законови правомощия за регулиране на банките и осъществяване на банков надзор, като регулатор на небанковия финансов сектор ние работим активно за запазване на финансовата стабилност на страната. Заедно с Министерство на финансите и Българската народна банка, ние сме членове на Консултативния съвет по финансова стабилност и в това си качество търсим най-доброто законосъобразно и работещо решение за справяне с кризата с четвъртата по големина българска банка – КТБ АД”, подчерта Стоян Мавродиев по време на срещата.

На срещата с управителя на Централната банка на Кипър, г-жа Кристала Георгхаджи, беше обсъден и сериозният кипърският опит, натрупан в управлението на банкови кризи, в светлината на ликвидирането на Cyprus Popular Bank и спасяването на Bank of Cyrpus през 2012 г. Гуверньорът Георгхаджи сподели мнение, че от първостепенно значение за икономиката на държавата при решаване на кризата е запазването на доверието в банковата и финансовата система, като всички възможни механизми за преодоляването й е необходимо да бъдат разглеждани именно през тази призма.

Привличането на инвестиции и развиването на активен капиталов пазар беше обсъдено на среща с г-жа Димитра Калугеру, председател на кипърската Комисия по ценни книжа и фондови борси. На срещата бе споделен опита на двата регулатора в прилагането на конкретни надзорни мерки за запазване на стабилността на небанковите финансови институции и капиталовия пазар в условията на банкова криза. Представителите на кипърския регулатор обърнаха специално внимание на факта, че капиталовият пазар не се е възстановил и досега, въпреки относителното оздравяване на банковата система. Капитализацията на кипърския фондов пазар се е понижила с около 80% вследствие на ликвидирането на втората по големина банка (Cyprus Popular Bank) и делистването на най-голямата (Bank of Cyprus), като загуби са понесли и застрахователните и пенсионните дружества, инвестирали в акции на тези банки.

В работната визита в Кипър участва и Владимир Савов, член на КФН с ресор „Защита на потребителите на финансови услуги”.

Представителите на кипърските институции подчертаха ефективността и доброто си сътрудничеството с КФН и изразиха готовността си партньорството да бъде разширявано.

Председателят на КФН Стоян Мавродиев е на работно посещение в кипърските финансови регулатори

Председателят на КФН Стоян Мавродиев проведе срещи с ръководствата на Централната банка на Кипър и на кипърската Комисия по ценни книжа и фондови борси днес, 29.10.2014 г. Споделяне на опита, натрупан в управлението на банковата криза в Кипър от 2012 – 2013 г. и търсенето на най-добрите възможни експертни решения за преодоляване на проблемите с КТБ са акцентите в програмата на работното посещение на председателя на КФН Стоян Мавродиев в Никозия. На срещите бяха обсъждани и въпроси, касаещи финансовата стабилност на двете държави, стабилността на финансовия сектор, както и надзорни практики и мерки за преодоляване на финансови сътресения.

„Въпреки, че КФН няма законови правомощия за регулиране на банките и осъществяване на банков надзор, като регулатор на небанковия финансов сектор ние работим активно за запазване на финансовата стабилност на страната. Заедно с Министерство на финансите и Българската народна банка, ние сме членове на Консултативния съвет по финансова стабилност и в това си качество търсим най-доброто законосъобразно и работещо решение за справяне с кризата с четвъртата по големина българска банка – КТБ АД”, подчерта Стоян Мавродиев по време на срещата.

На срещата с управителя на Централната банка на Кипър, г-жа Кристала Георгхаджи, беше обсъден и сериозният кипърският опит, натрупан в управлението на банкови кризи, в светлината на ликвидирането на Cyprus Popular Bank и спасяването на Bank of Cyrpus през 2012 г. Гуверньорът Георгхаджи сподели мнение, че от първостепенно значение за икономиката на държавата при решаване на кризата е запазването на доверието в банковата и финансовата система, като всички възможни механизми за преодоляването й е необходимо да бъдат разглеждани именно през тази призма.

Привличането на инвестиции и развиването на активен капиталов пазар беше обсъдено на среща с г-жа Димитра Калугеру, председател на кипърската Комисия по ценни книжа и фондови борси. На срещата бе споделен опита на двата регулатора в прилагането на конкретни надзорни мерки за запазване на стабилността на небанковите финансови институции и капиталовия пазар в условията на банкова криза. Представителите на кипърския регулатор обърнаха специално внимание на факта, че капиталовият пазар не се е възстановил и досега, въпреки относителното оздравяване на банковата система. Капитализацията на кипърския фондов пазар се е понижила с около 80% вследствие на ликвидирането на втората по големина банка (Cyprus Popular Bank) и делистването на най-голямата (Bank of Cyprus), като загуби са понесли и застрахователните и пенсионните дружества, инвестирали в акции на тези банки.

В работната визита в Кипър участва и Владимир Савов, член на КФН с ресор „Защита на потребителите на финансови услуги”.

Представителите на кипърските институции подчертаха ефективността и доброто си сътрудничеството с КФН и изразиха готовността си партньорството да бъде разширявано.