Председателят на КФН Стоян Мавродиев участва в най-престижния банков и икономически форум – 24-тия Европейски банков конгрес

На 21 ноември 2014 г., председателят на Комисията за финансов надзор Стоян Мавродиев участва в 24-тото издание на Европейския банков конгрес под наслов „Да променим Европа” във Франкфурт – най-престижният банков и финансов форум в Европа.  

Сред гостите и лекторите на форума бяха Марио Драги, президент на Европейската централна банка, Йенс Вайдман, гуверньор на Централната банка на Германия, Волфганг Шойбле, министър на финансите на Федерална република Германия,  Дейвид Лидингтън, британският министър за Европа, Даниел Нуи, председател на Надзорния съвет на Единния надзорен механизъм в Европейската централна банка (Единния банков надзор в ЕС). 

На форума бяха обсъдени належащите въпроси за необходимостта от насърчаване на кредитирането и икономическото развитие на Европа, незабавно достигане на равнище на годишната инфлация в еврозоната до два процента и необходимостта от оздравяване и прочистване на кредитните портфейли на банките. Фокус на срещата беше и създаването и работата на единния надзорен механизъм в Европейската централна банка.

Стоян Мавродиев беше единственият участник и представител на българска институция, официално присъствал на форума. На събитието председателят на КФН проведе множество срещи и обсъждания с представители на финансовия и банков сектор от цяла Европа по темите на конгреса.

Председателят на КФН Стоян Мавродиев участва в най-престижния банков и икономически форум – 24-тия Европейски банков конгрес

На 21 ноември 2014 г., председателят на Комисията за финансов надзор Стоян Мавродиев участва в 24-тото издание на Европейския банков конгрес под наслов „Да променим Европа” във Франкфурт – най-престижният банков и финансов форум в Европа.  

Сред гостите и лекторите на форума бяха Марио Драги, президент на Европейската централна банка, Йенс Вайдман, гуверньор на Централната банка на Германия, Волфганг Шойбле, министър на финансите на Федерална република Германия,  Дейвид Лидингтън, британският министър за Европа, Даниел Нуи, председател на Надзорния съвет на Единния надзорен механизъм в Европейската централна банка (Единния банков надзор в ЕС). 

На форума бяха обсъдени належащите въпроси за необходимостта от насърчаване на кредитирането и икономическото развитие на Европа, незабавно достигане на равнище на годишната инфлация в еврозоната до два процента и необходимостта от оздравяване и прочистване на кредитните портфейли на банките. Фокус на срещата беше и създаването и работата на единния надзорен механизъм в Европейската централна банка.

Стоян Мавродиев беше единственият участник и представител на българска институция, официално присъствал на форума. На събитието председателят на КФН проведе множество срещи и обсъждания с представители на финансовия и банков сектор от цяла Европа по темите на конгреса.