Председателят на КФН г-н Бойко Атанасов със силна позиция за предизвикателствата в небанковия финансов сектор в условията на криза


Г-н Бойко Атанасов, председател на Комисията за финансов надзор, даде интервю за бюлетина на Асоциация на банките в България . Г-н Атанасов коментира безпрецедентната криза, породена от COVID-19, която от здравословна прераства в икономическа и финансова и анализира предприетите мерки за минимизиране на негативните последици от нея, както от страна на КФН, така и в глобален мащаб.
Статията може да намерите на следния линк: https://abanksb.bg/bulletin/62-bg.pdf

Председателят на КФН г-н Бойко Атанасов със силна позиция за предизвикателствата в небанковия финансов сектор в условията на криза


Г-н Бойко Атанасов, председател на Комисията за финансов надзор, даде интервю за бюлетина на Асоциация на банките в България . Г-н Атанасов коментира безпрецедентната криза, породена от COVID-19, която от здравословна прераства в икономическа и финансова и анализира предприетите мерки за минимизиране на негативните последици от нея, както от страна на КФН, така и в глобален мащаб.
Статията може да намерите на следния линк: https://abanksb.bg/bulletin/62-bg.pdf