Председателят на ESMA със специално интервю за в-к Капитал

Г-жа Верена Рос – председател на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) даде специално интервю за в. „Капитал“. В него тя разкрива ключовите стратегии за регулиране на крипто-активите, за да бъдат защитени инвеститорите, целостта на европейския финансов пазар и финансовата стабилност.

ESMA активно се подготвя за предстоящото регулиране на крипто пазарите чрез Регламента за пазарите на криптоактиви – MiCA и има изключително важна роля в гарантирането на последователното прилагане на правилата в целия Европейски съюз (ЕС), в координация с отговорните национални органи. Очакванията са, че MiCA, като набор от мерки за цифровите финанси в Европа (пакетът за цифрови финанси) ще промени Европейския финансов пейзаж. Целта на регламента е да регулира криптоактивите, които не са обхванати от разпоредбите относно съществуващите финансови инструменти и да регулира рисковете, свързани с тях, което ще гарантира по-добра защита на инвеститорите в тези активи чрез предотвратяване на злоупотребата с криптоактиви, но и същевременно да насърчава иновациите в ЕС.

Пълното прилагане на Регламента започва поетапно, като КФН не е определена еднозначно за национален компетентен орган в тази област, но ежедневната работа на Комисията с европейския регулатор, е основание за пряк ангажимент в този процес. Именно в тази насока са и усилията на КФН да подкрепи активно своя партньор – ESMA, в комуникационната му кампания, която проактивно разяснява новите законодателните промени на българската инвестиционна общност и обществеността, като цяло.

Цялото интервю можете да прочетете ТУК.