Постигнати инвестиционни резултати при управлението на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода 2007 – 2011 г.

Във връзка с т. 23 на Изискванията към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните дружества, Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор обявява постигнатите инвестиционни резултати (доходност и инвестиционен риск) при управлението на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода 2007 – 2011 г.

 Резултатите може да намерите в раздел “Статистика”, “Статистика и анализи на осигурителния пазар” за 2011 г.