Получиха разрешение за извършване на дейност още трима застрахователни брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде разрешение за извършване на дейност като застрахователни брокери на “ЮРИМЕКС” ЕООД, на “ИНТЕРПРИМА” ЕООД и на “СЕЙФ ИНВЕСТ БГ” ООД.

Пълния текст на решенията 8, 9 и 14 може да намерите в раздел „Документи”.