Начин на предоставяне на услуги:Чрез установяване на клон по чл. 42 от ЗПФИ от 04.2014 г.

Адрес: Al. Jerozolimskie 61, Pasaż Lipińskiego, p. 4, 00-697 Warsaw, Poland

Лице за контакти: Катерина Тихомирова Димитрова, (+48) 22 218 000, officewarsaw@intercapital.bg 

Инвестиционни услуги и дейности Финансови инструменти
Република Полша Чл. 6, ал. 2, т. 2, и ал. 3, т. 1 и т. 4 от ЗПФИ Чл. 4, т. 1 – т. 10 от ЗПФИ