Често задавани въпроси

Сред основните приоритети на Комисията за финансов надзор е осигуряването на ефективна защита на правата на потребителите на финансови продукти и услуги. Един от начините за постигане на тази цел е повишаване на нивото на информираност и знания на потребителите за финансовите пазари и продукти.

Тук бихме искали да Ви предложим информация по най-актуалните и търсени от потребителите теми, свързани с търговията с ценни книжа, застраховане и допълнително пенсионно осигуряване.