Пламен Стайнов е одобрен за член на СД на “ЗОК България Здраве” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", одобри Пламен Стайнов за член на Съвета на директорите на “ЗОК България Здраве” АД,гр. София
Пълния текст на решение 519 може да намерите в раздел "Документи".