Пламен Минков е одобрен за член на съвета на директорите и изпълнителен директор на

Нуредин Кафелов, член на Комисията за финансов надзор, изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор", одобри Пламен Минков за член на съвета на директорите и изпълнителен директор на "БУЛСТРАД –  ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ" АД.

Пълния текст на решение 350 може да намерите в раздел "Документи".