Определена е минималната доходност за универсалните и професионалните пенсионни фондове

Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен надзор” Бисер Петков определи минимална доходност от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 01.04.2002г. до 31.03.2004г. в размер на 7.46% на годишна база. Определената минимална  доходност от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период е в размер на 6.88% на годишна база.