Пламен Минков е одобрен за член и председател на Управителния съвет и за Изпълнителен директор на ЗОК ”България Здраве” АД

Заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление “Застрахователен надзор”, взе решения, с които одобрява Пламен Минков за член и председател на Управителния съвет и за Изпълнителен директор на ЗОК ”България Здраве” АД, Валентин Попов и Александра Кръстева за членове на Управителния съвет на същото здравноосигурително дружество.
Решенията 534, 535 и 536 може да намерите в раздел "Административни документи"- „Решения”.