Одобрени са нови образци на заявления и декларации, които се подават за получаване на разрешение за придобиване или увеличаване на акционерно участие в ПОД

Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление "Осигурителен надзор", утвърди нови образци на заявления и декларации, които се подават за получаване на разрешение за придобиване или увеличаване на акционерно участие в пенсионноосигурително дружество.
Решение № 540-ПОД/17.08.2010 г. можете да намерите в раздел "Административни документи", а образците са публикувани в раздел "Административни документи" – "Форми и образци", "Осигурителен пазар".