Петър Календерски е одобрен за председател на СД на “Доброволна осигурителна мрежа Здраве” АД

Управление „Застрахователен надзор”, издаде две решения, с които одобри Петър Календерски за председател на Съвета на директорите на “Доброволна осигурителна мрежа Здраве” АД и  Илиян Кършев за член на Съвета на директорите на същото здравноосигурително дружество.
Решенията 750 и 751 са публикувани в раздел „Административни документи”.