Петър Етов стана заместник-председател на КФН за един ден

Комисията за финансов надзор се включи в тринадесетото издание на инициативата „Мениджър за един ден”, която се организира от Джуниър Ачийвмънт България и се подкрепя активно от публичния и частния сектор у нас.

Петър Етов, ученик от Националната финансово-стопанска гимназия, стана за един ден заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Застрахователен надзор”. Той бе въведен в ежедневната работа на регулатора от Ралица Агайн-Гури, която го запозна подробно с отговорностите и спецификите на институцията и заеманата позиция. Двамата участваха в работна среща на управление „Застрахователен надзор”, на която бяха обсъдени практически казуси, включително и въпроси, свързани със защита на правата на потребителите.

„Щастлив съм, че имах възможност за един ден да се докосна до професионализма и желанието, с което работят служителите в КФН и да преценя в реални условия какво от наученото в Националната финансово-стопанска гимназия мога да приложа на практика. Мисля, че трябва да има повече такива инициативи, защото именно те създават връзката между училището и бизнеса. С удоволствие бих се включил отново в подобен проект”, каза в края на работния си ден Петър Етов.

Инициативата „Мениджър за един ден” популяризира метода на учене чрез практика и насърчава връзката между бизнеса и образованието, което е приоритет и за Комисията за финансов надзор, която ежегодно организира различни обучения за ученици и студенти, които имат интерес от придобиване на знания за небанковия финансов сектор.