КФН с позиция в “Годишния доклад на Българската Финтех Асоциация”


В “Годишния доклад на Българската Финтех Асоциация“ за 2021 г., посветен на инвестициите в сектора и мястото на страната ни в Европа и света,  г-н Петър Джелепов – член на Комисията за финансов надзор (КФН) взе участие с изказване за финтех регулациите в небанковия финансов сектор в България и стратегията на регулатора за наблюдение на финансовите иновации.
В доклада, г-н Джелепов прави анализ и очертава успешното развитие на финтех сектора в България, високия технологичен прогрес в небанковия финансов сектор, регулациите на тези така важни иновации и дигитализации, Стратегията за наблюдение на финансовите иновации за периода 2021-2024 г., въвеждането на Innovation hub и последващото му развитие, както и цялостното бъдеще на финтех регулациите прилагани от страна на Комисията за финансов надзор. 
Една от основните цели на Комисията е навлизането на повече иновации в застрахователния, инвестиционния и пенсионноосигурителния сектор в България, а заедно с това, интересите на потребителите да продължават да бъдат максимално защитени.
 „За да бъдем в крак с новата дигитална среда и очаквания както на участниците, така и на крайните потребители, ние непрестанно трябва да оценяваме и, когато е необходимо, да коригираме регулаторната рамка, за да се справим адекватно с променените рискове и бизнес модели. С цел гарантиране и адекватна оценка на новите продуктови и бизнес модели, провеждаме регулярни проучвания как работят и как се прилагат и приемат иновациите сред подназдорните на Комисията компании. Допълнително, КФН организира и провежда образователни програми, целящи повишаването на финансовата грамотност на потребителите на финансови услуги.“ – отбеляза господин Джелепов.
Комисията за финансов надзор провежда последователната политика по отношение на иновациите и в отговор на пакета за цифрово финансиране, приет от Европейската комисия, КФН прие Стратегия за наблюдение на финансовите иновации за периода 2021-2024 г. Тя се основава на предишната стратегия и очертава в дългосрочен план посоката, в която КФН ще се ангажира да развива своите надзорни дейности и да прилага хармонизирането на националната регулаторна рамка и практики в областта на финансовите иновации на ниво ЕС.

Изказването на г-н Джелепов относно ФинТех регулациите в небанковия финансов сектор може да прочетете тук.
 
Целият доклад за 2021 г. на Българската ФинТех асоциация е публикуван тук.