Павол Бутковски и Нисим Зарфати са одобрени за членове на надзорния съвет на ЗПАД “Булстрад” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  одобри Павол Бутковски и Нисим Зарфати за членове на надзорния съвет на ЗПАД “Булстрад” АД, гр. София.
Пълния текст на решенията 572 и 573 може да намерите в раздел „Документи”.