Павел Фукс е одобрен за член на Управителния съвет на „ДЖИ ПИ ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД

Емил Атанасов, заместник-председател, ръководещ Управление "Застрахователен надзор" взе решение, с което се одобрява Павел Фукс за член на Управителния съвет на „ДЖИ ПИ ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД, гр. София.

Решение №381-03/18.06.2010 г. може да бъде намерено в раздел "Административни решения".