Парламентът гласува нов състав на Комисията за финансов надзор

Днес, 21 май 2009 г., Народното събрание гласува новия състав на Комисията за финансов надзор. За председател на КФН бе избран Петър Чобанов,  досегашен изпълнителен директор на Агенцията за икономически анализи и прогнози.
За заместник-председатели бяха избрани Ралица Агайн – ръководител на управление „Надзор на инвестиционната дейност”, Емил Атанасов, ръководещ управление „Застрахователен надзор” и Проф. Нено Павлов, ръководещ управление „Осигурителен надзор”.
Депутатите избраха Кирил Желев, Мариана Костадинова и Недим Генджев за членове на комисията.