Отписва се от регистъра емисия облигации, издадена от “Ти Би Ай Кредит” ЕАД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност", издаде решение, с което отписва емисия облигации, издадена от “Ти Би Ай Кредит” ЕАД от регистъра, воден от КФН.

Пълния текст на решение 478 може да намерите в раздел "Документи".