Отписва се “ГЕРИЛА” АД от регистъра на публичните дружества, воден от КФН

   
Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, отписа “ГЕРИЛА” АД, гр. Върбица, от регистъра на публичните дружества, воден от КФН.

Пълния текст на решение 71 може да намерите в раздел "Документи".