Одобрени са измененията и допълненията в правилниците за организацията и дейността на фондовете, управлявани от ПОК„Съгласие” АД

Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", издаде решения, с които одобри измененията и допълненията в правилниците за организацията и дейността на фондовете, управлявани от ПОК„Съгласие” АД.

Пълния текст на решенията 72, 73 и 74 може да намерите в раздел "Документи".